Zbiórka zużytych opon!

„W​ójt Gminy Studzienice przypomina, że 14 lipca 2021r. od godziny 14.00 do godziny 17.00 odbędzie się zbiórka zużytych opon od mieszkańców Gminy Studzienice w ramach akcji ekologicznej mającej na celu oczyszczenie terenu Gminy Studzienice z zużytych opon i edukowanie mieszkańców na temat zasad postępowania z ww. odpadami. 

Punkt zbiórki: Baza komunalna w Studzienicach przy ul. Miłej 10, dnia 14.07.2021r. w godzinach od 14.00 do 17.00.”

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS