Zasady udzielania pomocy finansowej.

ZASADY udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych , pomocy finansowej w formie zasiłków celowych , o których mowa w ustawie o pomocy społecznej , dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących , poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie wystąpiły od maja 2017r.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS