Zabezpieczenie przed wichurą.

W związku z prognozami IMGW o zagrożeniach związanych z bardzo silnym wiatrem Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązkach zawartych w art. 61 pkt 1 Prawa budowlanego – „zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska”

Poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa informuje jak zabezpieczyć się przed wichurą:

https://www.gov.pl/web/rcb/wichura—jak-sie-przygotowac

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS