WYNIKI RANKINGU SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP

Szanowni Państwo,

Ranking „Gmina dobra do życia” prezentuje jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Opracowany został na podstawie 63 wskaźników cząstkowych wybranych przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk. Wśród badanych czynników znalazły się zarówno te bezpośrednio związane z działaniami lokalnego samorządu, jak np. poziom edukacji, infrastruktura kulturalna czy dochody własne budżetów gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jak i te, które od samorządu nie zależą, ale na jakość życia mają niebagatelny wpływ, tj. przeciętne wynagrodzenie, walory estetyczne krajobrazu czy usłonecznienie. Wszystkie razem tworzą syntetyczny Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.

Wyniki Rankingu prezentowane są w pięciu kategoriach oraz w układzie wojewódzkim. Podczas gali 2 grudnia ogłoszona została ścisła czołówka Rankingu, a od 5 grudnia dostępne jest zestawienie 50 najlepszych gmin w każdym ujęciu. W rankingu znalazły się tylko 3 gminy z powiatu bytowskiego.

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Studzienice uplasowała się na 272 miejscu w Polsce, 21 miejscu wśród gmin z województwa pomorskiego, a pierwszym w powiecie bytowskim. Jest to bardzo dobra wiadomość, świadcząca o dobrych warunkach do życia w naszej gminie.

Jest to wyróżnienie dla nas wszystkich.

Taki wynik z pewnością motywuje nas do dalszej efektywnej pracy i dążenia do tego, aby w kolejnych latach gmina była również atrakcyjna dla mieszkańców i stwarzała bezpieczne oraz dobre warunki do życia.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS