Wyniki konsultacji społecznych dotyczących kaszubskojęzycznych tablic wjazdowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Studzienice!

Gmina Studzienice informuje, że od 08.11.2021 r. do 30.11.2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje zgodnie z uchwałą Nr XX/205/2021 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Studzienice w przedmiocie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskim.

W konsultacjach zostały uwzględnione głosy uprawnionych, czyli głosy pełnoletnich mieszkańców poszczególnych miejscowości. Łącznie uprawnionych było 2900 osób, udział wzięło 663, w tym 114 głosów oddano za pomocą ankiety w formie elektronicznej. Średnia frekwencja w gminie wyniosła 22,86%. Niestety konsultacje nie przyniosły zamierzonego celu, w dużej mierze frekwencja nie przekraczała w poszczególnych miejscowościach 50% osób uprawnionych (co było obligatoryjne do wprowadzenia tablic dwujęzycznych). Wyniki konsultacji w Gminie Studzienice nie dają niestety możliwości wprowadzenia tablic kaszubskojęzycznych na terenie gminy.

Wójt Gminy Studzienice serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach.

W załączniku dołączono wyniki konsultacji przeprowadzonych w poszczególnych miejscowościach. 

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS