Wyniki ankiety dotyczącej zniesienia strefy ciszy na jeziorze Studzieniczno-Kłączno-Ryńskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiam wyniki przeprowadzonego badania ankietowego dotyczącego zniesienia strefy ciszy na jeziorze Studzieniczno-Kłączno-Ryńskie w celu uatrakcyjnienia turystycznie obszaru w okresie letnim, poprzez możliwość poruszania się po jeziorze jednostkami pływającymi napędzanymi silnikami spalinowymi.

Łączna liczba złożonych ankiet (forma elektroniczna oraz papierowa) – 736

Liczba głosów za zniesieniem strefy ciszy na jeziorze – 147 głosów

Liczba głosów przeciwko zniesienia strefy ciszy na jeziorze – 589 głosów

W związku z powyższym zgodnie z demokratyczną wolą mieszkańców podjąłem decyzję, iż nie będę składał wniosku do Rady Powiatu Bytowskiego o zniesienie strefy ciszy na jeziorze Studzieniczno – Kłączno – Ryńskie.

Bogdan Ryś

Wójt Gminy Studzienice

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS