Wójt Gminy Studzienice ogłasza I pisemny przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki VOLKSWAGEN T4

OGŁOSZENIE

            Wójt Gminy Studzienice ogłasza I pisemny przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki

VOLKSWAGEN T4, o nr rejestracyjnym GBY GS02, rok produkcji 1994 r., przebieg: 365 429 km,

stanowiącego własność Gminy Studzienice. Zasady prowadzenia przetargu zostały określone w  Zarządzeniu Nr 13/2012 z dnia 07 marca 2012 r. Wójta Gminy Studzienice w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej.

 

  1. Cena wywoławcza samochodu: 3 800,00 zł brutto
  2. Ze stanem technicznym samochodu można się zapoznać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panią Weroniką Paszylka, tel. 59 82 166 02, w Studzienicach, w godzinach pracy Urzędu Gminy Studzienice.
  3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 380,00 zł przed upływem terminu składania ofert, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w banku Pekao S.A. I ODDZIAŁ W BYTOWIE Nr 49124037831111000040808848 z dopiskiem „Wadium w przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego VW T4”.
  4. Ofertę kupna należy złożyć w siedzibie Sprzedającego, tj. Urzędzie Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, na parterze, w pokoju nr 2- sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019 r., godz. 10:45.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Sprzedającego, w pokoju nr 2.
  6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane przez Sprzedającego.

 

Szczegółowe warunki postępowania przetargowego zostały zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego: www.bip.studzienice.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Studzienice.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS