Wizyta Europosła Pana Janusza Lewandowskiego

W dniu dziesiejszym do Urzędu Gminy przybył wyjątkowy gość. W nasze skromne progi zawitał Pan Janusz Lewandowski – Europoseł.
Janusz Lewandowski to polski ekonomista i polityk, poseł na Sejm I, III i IV kadencji, minister przekształceń własnościowych, poseł do Parlamentu Europejskiego VI, VII i VIII kadencji, od 2010 do 2014 komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego.
Celem spotkania z Wójtem Gminy Studzienice Bogdanem Ryś było określenie i ustalenie najpilniejszych potrzeb dla naszej Gminy i możliwości wsparcia zadań ze środków UE w najbliższych latach.
Spotkanie było merytoryczne i dotyczyło wykorzystania środków pomocowych w najbliższej przyszłości . Wójt sygnalizował i wskazywał najpilniejsze potrzeby i zadania, które stoją przed naszą gminą w najbliższych latach. W skondensowanym skrócie rozmowa dotyczyła zwiększonego wsparcia ze środków UE na realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, budowy i przebudowy dróg gminnych oraz wsparcia na odnawialne źródła energii , głównie paneli fotowoltaicznych.
Najważniejszym celem było wyciągnięcie wniosków jak w najbardziej efektywny i dynamiczny sposób można w krótkim czasie zrealizować wiele pilnych inicjatyw przy intensywnym wsparciu z Unii Europejskiej.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS