Webinar pn. „Wsparcie z funduszy dla przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych”.

Webinar pn. „Wsparcie z funduszy dla przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych”.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny webinar w dniu 18 listopada 2020r. Na spotkaniu omówione zostaną możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorstwa społeczne, fundacje, stowarzyszenia, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich.

W programie min.:

  • Instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych.Przedstawienie oferty Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A.
  • Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy – dotacje na działania organizacji społecznych w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Przedstawicielki Fundacji „Stocznia” oraz Fundacji im. Stefana Batorego omówią założenia drugiego naboru wniosków, który rozpocznie się w listopadzie br. Program wspierać będzie działania prowadzone przez organizacje z całej Polski, ale szczególną uwagę skupiać będzie na wspieraniu działań podejmowanych przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych.
  •  Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 
Miejsce i termin spotkania: 
Webinar odbędzie się 18 listopada 2020r. w godz. 11:00 -13.15 w programie ClickMeeting.

Warunkiem uczestnictwa w webinarze jest przesłanie do dnia 17 listopada 2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44

i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.
Link do webinaru zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia 18 listopada 2020r. 

Organizator webinaru:
Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Słupsku
tel.: 59 714 18 44
e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu
 

Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:​

https://www.rpo.pomorskie.eu/-/webinar-pn-wsparcie-z-funduszy-dla-przedsiebiorstw-spolecznych-i-organizacji-pozarzadowych-

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna

Z poważaniem

Aneta Kurzyńska

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

Budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego

  1. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk

tel. 59 714 18 44; 59 714 18 45
fax: 59 714 18 46
e-mail: Slupsk.PIFE@pomorskie.eu
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.facebook.com/lpichojnice

Godziny otwarcia: 
poniedziałek: 8:00 – 18:00
wtorek-piątek: 8:00 – 16:00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS