Walne zebrania sprawozdawcze OSP w Gminie Studzienice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walne zebrania sprawozdawcze OSP w Gminie Studzienice

W dniach 16, 23 i 24 lutego br. w gminie Studzienice odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze Członków OSP w Ugoszczy, Sominach, Kłącznie, Studzienicach, Skwierawach i Półcznie. Podczas zebrań Zarządy OSP przedstawiały sprawozdania z działalności za miniony rok oraz plany zamierzeń na bieżący. Wszystkim Zarządom uczestniczący w zebraniach druhowie udzielili absolutorium za wykonaną pracę na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w 2017 roku.

W zebraniach licznie uczestniczyli druhowie oraz zaproszeni goście, m.in.:

 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bytowie – dh Wojciech Megier,
 • Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bytowie – dh Andrzej Rusiecki,
 • Komendant Powiatowy PSP w Bytowie – mł. bryg. Dariusz Kaźmierczak,
 • Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bytowie – st. kpt. Fryderyk Mach ,
 • Zastępca Dowódcy JRG nr 1 w Bytowie – st. kpt. Ryszard Broc,
 • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Studzienicach – dh Bogdan Ryś,
 • Komendant Gminny ZOSP RP w Studzienicach – dh Piotr Rzepinski,
 • Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Studzienicach – dh Weronika Paszylka,
 • Sołtysi sołectw: Ugoszcz, Sominy, Kłączno, Skwierawy i Półczno,
 • Radni Rady Gminy Studzienice,
 • Marcin Brząkała z lokalnej parafii.

Podczas zebrań sprawozdawczych:

 • odebrano ślubowanie od 2 nowych członków OSP w Ugoszczy,
 • wręczono zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach strażakom OSP,
 • wręczono medale i odznaczenia zasłużonym druhom,
 • podjęto decyzję o obchodach Jubileuszu 70-lecia jednostki OSP w Półcznie,
 • zaplanowano prace remontowe i modernizacyjne remiz OSP w Ugoszczy i Studzienicach oraz
 • sporządzono plany zakupów niezbędnego sprzętu i wyposażenia ochrony przeciwpożarowej.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS