Walne zebrania sprawozdawcze OSP w Gminie Studzienice

W dniach od 24 do 26 marca br. w gminie Studzienice odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze Członków OSP w Kłącznie, Ugoszczy, Studzienicach, Sominach, Skwierawach i Półcznie. Podczas zebrań Zarządy OSP przedstawiały sprawozdania z działalności za miniony rok oraz plany zamierzeń na bieżący. Wszystkim Zarządom uczestniczący w zebraniach druhowie udzielili absolutorium za wykonaną pracę na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w 2021 roku.

W zebraniach licznie uczestniczyli druhowie oraz zaproszeni goście, m.in.:

-Komendant Powiatowy PSP w Bytowie – bryg. Dariusz Kaźmierczak,

– Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bytowie – mł. bryg. Fryderyk Mach,

– Dowódca JRG nr 1 w Bytowie – bryg. Krzysztof Rychter,

-Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Studzienicach – dh Bogdan Ryś,

-Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Studzienicach – dh Bartosz Cała,

-Sołtysi sołectw

-Radni Rady Gminy Studzienice,

-ksiądz proboszcz Ariel Januszewski oraz ksiądz wikariusz Marcin Brząkała z lokalnej parafii.

Podczas zebrań sprawozdawczych:

-wręczono zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach strażakom OSP,

-zaplanowano prace modernizacyjne remiz oraz sporządzono plany zakupów niezbędnego sprzętu i wyposażenia ochrony przeciwpożarowej.

              

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS