Walne zebrania sprawozdawcze OSP w Gminie Studzienice

Walne zebrania sprawozdawcze OSP w Gminie Studzienice

W dniach 31 stycznia, 07 i 14 lutego br. w gminie Studzienice odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze Członków OSP w Ugoszczy, Sominach, Kłącznie, Studzienicach, Skwierawach i Półcznie. Podczas zebrań Zarządy OSP przedstawiały sprawozdania z działalności za miniony rok oraz plany zamierzeń na bieżący. Wszystkim Zarządom uczestniczący w zebraniach druhowie udzielili absolutorium za wykonaną pracę na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku.

W zebraniach licznie uczestniczyli druhowie oraz zaproszeni goście, m.in.:

  • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bytowie – dh Wojciech Megier,
  • Komendant Powiatowy PSP w Bytowie – mł. bryg. Dariusz Kaźmierczak,
  • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Studzienicach – dh Bogdan Ryś,
  • Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Studzienicach – dh Weronika Paszylka,
  • Sołtysi sołectw: Ugoszcz, Sominy, Kłączno, Skwierawy i Półczno,
  • Radni Rady Gminy Studzienice,
  • ksiądz wikariusz Marcin Brząkała z lokalnej parafii.

Podczas zebrań sprawozdawczych:

  • wręczono zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach strażakom OSP,
  • wręczono medale i odznaczenia zasłużonym druhom,
  • zaplanowano prace remontowe i modernizacyjne remiz OSP w Ugoszczy i Sominach oraz sporządzono plany zakupów niezbędnego sprzętu i wyposażenia ochrony przeciwpożarowej.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS