Uproszczony Plan Urządzania Lasu

Wójt Gminy Studzienice zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Plan Urządzania Lasu. Dla obrębów Kłączno, Przewóz, Prądzonka i Studzienice dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy Studzienice pod adresem https://bip.studzienice.pl/dokumenty/1210.

W załączniku dołączone obwieszczenie.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS