Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w ramach art. 19a

Informujemy, iż dnia 21.05.2019 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA w ramach tzw. MAŁYCH GRANTÓW od Stowarzyszenia NAJU CHECZ na zadanie pn.Koncert na Dachu.Prosimy o zapoznanie się z ofertą i ewentualne wnoszenie uwag w terminie 7 dni od dnia ukazania się oferty. Osoba odpowiedzialna: Emilia Połczynska, tel. 59 82 166 02, e-mail: emilia@studzienice.pl

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS