Udział w szkoleniu w ramach realizowanej akcji edukacyjno – informacyjnej „Wtorki z JPK”.

„Wtorki z JPK”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytowie, w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej  Ministerstwa Finansów, pod hasłem „Wtorki z JPK’’, uprzejmie zaprasza mikroprzedsiębiorców na szkolenia, których celem jest wsparcie w nowym dla nich obowiązku przekazywania elektronicznej ewidencji VAT w formie pliku JPK_VAT – obowiązek ten wejdzie w życie 1 stycznia 2018r.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Obowiązek ten polega na comiesięcznym (do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni) przekazywaniu w postaci elektronicznej, w określonym układzie i formacie (schemat XML) ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT). Jeżeli podatnik prześle ewidencję zakupu i sprzedaży VAT i nie otrzyma informacji zwrotnej (SMS lub e-mail) z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienie, wtedy może uważać, że fiskus nie ma zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów. W przeciwnym wypadku zostanie poinformowany o niejasnościach i zobowiązany do samokontroli i wyjaśnienia wątpliwości.

Szkolenia dotyczące obowiązku przekazywania JPK_VAT zorganizowane zostaną w każdy wtorek listopada (7, 14, 21 i 28 listopada) w sali audytoryjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie przy ul. Gdańskiej 57.

Zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu w wybranym terminie przyjmowane będą przez pracowników Urzędu Skarbowego w Bytowie pod nr tel. 59 822 78 35 lub 59 822 78 23.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS