Szansa dla młodych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA  w ramach II edycji projektu „Szansa dla młodych”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 24.05.2018 r. do 07.06.2018 r.

 Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego do udziału w projekcie Szansa dla młodych”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji osobom, które mogłyby być zainteresowane udziałem w projekcie.

  • Do projektu zapraszamy osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w szkoleniu lub kształceniu w systemie stacjonarnym, w wieku 18-29 lat. W szczególności zachęcamy do zgłoszenia się osoby bez doświadczenia zawodowego i o niskich kwalifikacjach. W sumie ze wsparcia skorzystają 24 osoby.

Celem projektu jest zaktywizowanie  wszystkich osób objętych wsparciem.

W ramach projektu oferujemy szkolenia zawodowe oraz 5, 6 lub 7 miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem.

  • Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.
  • Podczas szkoleń uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie oraz stypendium szkoleniowe.
  • Podczas staży uczestnikom wypłacimy stypendium stażowe oraz zapewnimy zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

 

            Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w biurze projektu przy ul. Szarych Szeregów 2A/3P, 77-100 Bytów.  

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne w biurze projektu i na stronie www.marmolowski.pl.

Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 796 000 054 .

 

Do kontaktu zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby szkoleniami oraz stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

 

Projekt „Szansa dla młodych” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS