Susza rolnicza na terenie Gminy Studzienice

Susza rolnicza na terenie Gminy Studzienice

W związku z potwierdzeniem przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w czwartym i piątym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2021 r. i od 1 maja do 30 czerwca zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie Gminy Studzienice, wśród upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepnik, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki oraz rośliny strączkowe, Wójt Gminy Studzienice informuje, iż wnioski o oszacowanie szkód można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
  • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu  Monitoringu Suszy Rolniczej.

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30%  średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie pochodzących z Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

 

ABY MÓC SKORZYSTAĆ Z APLIKACJI KONIECZNE JEST POSIADANIE PROFILU ZAUFANEGO.

 

Instrukcja wypełniania wniosku do pobrania w załączeniu. Należy na bieżąco śledzić stronę http://www.susza.iung.pulawy.pl/, w celu weryfikacji czy Państwa uprawy są objęte suszą, gdyż raporty ulegają ciągłej aktualizacji.

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS