Strategia terytorialna Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie

Szanowni Państwo,  

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem strategii terytorialnej Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, w skład, którego wchodzą Gminy położone na obszarze powiatów: kościerskiego, chojnickiego, starogardzkiego
i bytowskiego. 

Prezentując projekt strategii zapraszamy Państwo do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu. 

Uwagi, opinie oraz sugestie prosimy składać na adres mailowy: ug@studzienice.pl lub w siedzibie Urzędu na przygotowanym w tym celu formularzu. 

Na Państwa uwagi i opinie czekamy do 28 września 2021 r. do godz. 12.00

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS