Starosta Bytowski ostrzega przed dzikami

Na terenach zurbanizowanych powiatu bytowskiego, coraz częściej pojawiają się dziki, ponieważ człowiek wkracza w obszary, które były ich naturalnymi ostojami.

Poza tym, w pobliżu ludzkich siedzib łatwiej o pożywienie – trawniki i tereny zielone to miejsca, w których roi się od pędraków i larw. Okalające osiedla ludzkie zagajniki rowy, mimo uporządkowania gospodarki odpadami, nadal roją się od śmieci, to przyciąga dzikie zwierzęta.

Mając powyższe na uwadze Starosta Bytowski ostrzega przed konsekwencjami dokarmiania dzików.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS