Spotkanie w ramach realizacji programu SenioRITA zatytułowane „Bądź o krok przed chorobą”

Partnerski projekt „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych, nr umowy: RPPM.06.02.02-22-0008/20-00.

Wartość projektu: 9 298 821,48 zł
Wysokość dofinansowania: 8 833 880,41 zł
Partner Wiodący Projektu – gmina Bytów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Studzienicach zaprasza na spotkanie  zatytułowane „Bądź o krok przed chorobą”. Spotkanie odbędzie się 11 maja 2022r. o godz. 10.00 w Wiejskim Domu Kultury w Studzienicach i poprowadzi je lekarz specjalizujący się w chorobach neurologicznych.

 Spotkanie odbędzie się w ramach realizacji projektu SenioRITA.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS