Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych

Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych, uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) ułatwiający kontakt urzędników z obywatelami.

Rejestr Danych Kontaktowych to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do Twoich aktualnych danych kontaktowych. Pozwalają one na szybki i skuteczny kontakt z Tobą, by powiadomić Cię o:
– dokumentach gotowych do odbioru,
– rozpatrzeniu złożonych wniosków,
– potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w Twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

Pamiętaj!
RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących Ciebie. Twoje dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne.

Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili możesz zmienić albo usunąć. Samodzielnie decydujesz czy udostępniasz numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba.

Rejestr danych kontaktowych oraz więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk

 

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS