Ruszył ogólnopolski konkurs na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY

Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko
pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu. OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podejmowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami. W Konkursie FLORIANY nagradzane będą projekty i inicjatywy w 11 kategoriach:
-Patronaty Honorowe
-Organizatorzy Partner Konkursu FLORIANY
-infrastruktura
-bezpieczeństwo
-środowisko i ekologia,
-estetyka przestrzeni publicznej,
-edukacja,
-sport, rekreacja i turystyka,
-kultura, tradycja,
-aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń,
-integracja społeczna,
-innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie
-dostępności do Internetu,
-współpraca zagraniczna,
Ustanowiona została również kategoria, w której uczestnicy będą mogli zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców wspierających lokalne inicjatywy oraz środowiska.
Organizator: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik „Strażak” zapraszają
do udziału w Konkursie FLORIANY wszystkie OSP i MDP, które mają na swoim koncie ciekawe i pożyteczne inicjatywy
realizowane w latach 2015/2016.

Szczegółowe informacje, Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej:
www.floriany.pl

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS