„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów”

W dniu 7 września 2018 r. w gminie Studzienice odbyła się debata na temat:”Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów”, którą prowadziła Pani Katarzyna Zychowicz – ekspert w dziedzinie oświaty. Uczestniczyli w niej dyrektorzy,nauczyciele,rodzice,absolwenci szkół prowadzonych przez Gminę Studzienice, jak również Pan Karol Gostomczyk (radny),Maciej Pluto Prondziński (wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Studzienice), Grzegorz Dąbrowski (Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice).

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS