Remont drogi gminnej Studzienice – Czarna Dąbrowa

Trwają roboty budowlane prowadzone w ramach inwestycji pn.: „Remont drogi gminnej Studzienice – Czarna Dąbrowa (dz. nr ewid. 223/2 obręb Studzienice, 2/2, 58/1, 58/2, 265, 54, 55, 53, 2/1 obręb Osława-Dąbrowa, 5/1, 17/1, obręb Czarna Dąbrowa, uszkodzony odcinek drogi: 0+014 do 1+898, 1+912 do 4+571)”. Dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach funduszu Solidarności Unii Europejskiej powstanie 4,6 km nowej nawierzchni drogi.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS