Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Przypominamy o obowiązku złożenia do dnia 30 czerwca 2022 r. deklaracji  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl  lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Studzienice, osobiście lub listownie.

W załącznikach na dole strony znajdują się formularze do pobrania:

  • deklaracja dla budynków i lokali mieszkalnych (A)
  • deklaracja dla budynków i lokali niemieszkalnych (B)

a także instrukcja wypełniania deklaracji online

 Przypominamy, że zgodnie z wprowadzonymi przepisami za niezłożenie w ustawowym terminie ww. deklaracji grozi kara grzywny.

 

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS