Przyjmowanie wniosków na dopłaty do innych rodzajów paliwa niż węgiel.

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia

Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada br. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Dodatek przysługuje.

  • Gospodarstwu jednoosobowemu (osoba fizyczna samotnie gospodarująca i zamieszkująca),
  • Gospodarstwu wieloosobowemu (osoba fizyczna, która zamieszkuje wspólnie i gospodaruje z innymi osobami).

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

  • 3000 zł. – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy,
  • 1000 zł. – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, trzon kuchenny, piec kaflowy, piecokuchnia zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilony skroplonym gazem LPG,
  • 2000 zł. – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Gospodarstwo domowe może uzyskać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, dodatek będzie przyznany temu, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dla kilku gospodarstw zamieszkujących wspólnie pod jednym adresem przysługuje jeden dodatek.

UWAGA! Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, którym pozytywnie rozpatrzono wniosek o dodatek węglowy.

Osoby posiadające profil zaufany mogą składać wnioski elektronicznie zamieszczone na stronie Gminy Studzienice pod linkiem

https://studzienice.gmina.plus/ 

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS