PRZYDOMOWE KOMPOSTOWNIKI

Szanowni Mieszkańcy Gminy Studzienice!

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) wszyscy mieszkańcy zostali zobowiązani do rozszerzenia segregacji o odpady biodegradowalne.

 

Aby zmniejszyć koszty dla mieszkańców Gmina Studzienice planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 11 na wyposażenie posesji w specjalne przydomowe kompostowniki o pojemności 700 litrów. Koszt takiego pojemnika to około 370 zł za sztukę. Środki unijne mogą do 85% pokryć koszty zakupu kompostowników (około 310 zł), pozostałe 15% zostanie sfinansowana po połowie przez gminę i przez zainteresowanych mieszkańców, a zatem koszt kompostownika dla mieszkańców wyniósłby około 30 zł.

 

Wyposażenie jak największej liczby posesji w kompostowniki spowodowałoby ograniczenie potrzeby wyposażenia posesji w zwykłe, osobne pojemniki na zbiórkę odpadów biodegradowalnych. Dzięki temu zmniejszy się także koszt odbioru, transportu i zagospodarowania takich odpadów. Wyposażenie nieruchomości w kompostownik jest tym bardziej zasadne, ponieważ koszt zakupu zwykłych pojemników do zbiórki odpadów biodegradowalnych obciążać będzie w całości właściciela posesji, a koszt ich wywozu i zagospodarowania w Sierznie na pewno wpłynie na wysokość comiesięcznej opłaty śmieciowej.

 

Wszystkich zainteresowanych wyposażeniem nieruchomości w kompostownik prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji i jej zwrotne przekazanie bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy w Studzienicach w terminie do dnia 15 września 2017 r.

 

Ze względów proceduralnych deklarację o przystąpieniu do niniejszego projektu może złożyć tylko ta osoba, która wcześniej złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje: tel. 59 8216606.

 

 

 

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS