Przeglądy serwisowe przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z zakończeniem planowych przeglądów serwisowych instalacji elektrycznych przydomowych oczyszczalni ścieków prosimy o kontakt z serwisantem (numer telefonu 571 488 659) osoby, u których z różnych przyczyn nie dokonano takiego serwisu.

Przypominamy, że w związku z zakończeniem okresu trwałości projektu w ramach, którego zrealizowane zostały urządzenia przydomowych oczyszczalni ścieków, koszty przeglądów leżą po stronie właściciela nieruchomości. Koszt przeglądu ok. 100,00 zł.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS