„Przebudowa drogi gminnej łączącej dwie drogi powiatowe przez Ugoszcz-Grand, gm. Studzienice”

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru przebudowanej drogi na odcinku Ugoszcz – Grand. Realizacja operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej łączącej dwie drogi powiatowe przez Ugoszcz-Grand, gm. Studzienice” miała na celu zmianę nawierzchni z szutrowej na asfaltową na odcinku o długości 3,470 km oraz poprawę dostępu do obiektów użyteczności publicznej. Inwestycja  współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS