Projekt

Jeśli ukończyłeś 30 lat
i jesteś :

– kobietą
– długotrwale bezrobotnym (przynajmniej 12 m-cy bez zatrudnienia)
– osobą o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne – zawodowe, średnie)
– osobą z niepełnosprawnościami
– osobą po 50 r.ż.

Zapraszamy do udziału w projekcie:

 

„30 PLUS – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

 

w ramach projektu oferujemy:

 • profesjonalne wsparcie doradcze (zwracamy koszty przejazdu)
 • certyfikowane, potwierdzone egzaminem zewnętrznym, bezpłatne szkolenia zawodowein. w zakresie:
  – Magazynier z obsługą wózka widłowego
  – Spawanie metodą MIG, MAG, TIG
  – Operator maszyn roboczych
  – Operator żurawi przenośnych HDS
  – Prawo jazdy kat. C, kat. C+E, kat. D
  – Palacz kotłów CO,
  – Operator Harwestera, Forwardera
  – Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
  – Kadry i płace komputerowe z egzaminem ECDL
  – Obsługa komputera z egzaminem ECDL

oraz inne zgodne z potrzebami osoby zainteresowanej

(w ramach szkolenia finansujemy stypendia, badania lekarskie oraz zwrot kosztów przejazdu) 

 • staże (finansujemy stypendium oraz zwrot kosztów przejazdu)
 • zatrudnienie na umowę o pracę

Rekrutacja
 październik – grudzień 2018r.

Szczegółowe informacje uzyskać można:

 • Ewelina Pałubicka – Dybka – palubicka@pup.pl, tel. 59 823 41 24 lub osobiście pok. nr  5 lub u doradców klienta w PUP Bytów lub filia w Miastku.

Formularz zgłoszeniowy do projektu (do pobrania)

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS