Projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

RPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych

Wartość projektu: 9 298 821,48 zł
Wysokość dofinansowania: 8 833 880,41 zł
Partner Wiodący Projektu – gmina Bytów

Gmina Studzienice wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Studzienicach realizuje projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim”.

Celem projektu jest stworzenie lokalnego systemu usług społecznych przy wykorzystaniu nowoczesnych zdalnych technologii, instrumentów animacji środowiskowej oraz promocji wolontariatu. Poprzez projekt będzie można skorzystać z działań dopasowanych do indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Działania przeznaczone będą dla seniorów (60+), osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych.  w okresie od 01 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.

W ramach projektu powstaną:

1.  Lokalny System Usług Społecznych Senio-RITA

 • Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej powstanie  Punkt Usług Społecznych . Specjalista Usług Socjalnych w GOPS będzie przeprowadzał rekrutację uczestników projektu oraz będzie organizował i koordynował wdrażanie usług.                                     
  Przy każdym gminnym Punkcie Usług Społecznych działać będzie Koło Wolontariatu Senioralnego
 • Utworzony zostanie bezpłatny system teleopieki domowej (telefon komórkowy i opaska SOS) dla osób, które tego najbardziej potrzebują.
 • Wprowadzona zostanie nowa forma pomocy w postaci usług sąsiedzkich i asystenckich.  W świadczenie tych usług zaangażujemy sąsiadów i osoby z najbliższego otoczenia, które nie są spokrewnione z osobą starszą czy zależną.

2. Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji

 • Pomoc w postaci rehabilitacji domowej. Rehabilitant będzie odwiedzał osobę w domu i po przygotowaniu wstępnej oceny potrzeb fizjoterapeutycznych przygotuje program ćwiczeń z elementami kinezyterapii oraz masażu profilaktycznego
 • Prowadzone będą zajęcia profilaktyczno – ruchowe w systemie 2 godzin aktywności co dwa tygodnie ( dwa spotkania w miesiącu), zajęcia prowadzić będzie wykwalifikowany instruktor, trener lub fizjoterapeuta, nauka tańca.
 • Organizowane będą spotkania o tematyce zdrowotnej. W spotkaniach takich udział będzie brał; lekarz, pielęgniarka, dietetyk, zielarz. Zaproszeni do udziału w spotkaniach będą przedstawiciele służb prewencji – policja/ straż pożarna oraz osoby zajmujące się bezpieczeństwem w sieci.
 • Powstanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego aby doposażyć środowiska domowe i usprawnić funkcjonowanie osób przy obniżonej sprawności i motoryce wynikającej z wieku i niepełnosprawności. Będzie to również okazja do wypróbowania sprzętu przed ich zakupem do własnego gospodarstwa domowego. Zostanie opracowany regulamin korzystania z wypożyczalni oraz wzór umowy nieodpłatnego użyczenia sprzętów.

3. Poradnictwo psychologiczne oraz warsztaty dla seniorów, osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych

 • Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie powstanie punkt informacji i poradnictwa dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Porady psychologiczne udzielane będą podczas bezpośrednich spotkań, telefonicznie lub podczas wizyt domowych.
 • Odbędą się warsztaty i szkolenia  dla osób zależnych.  Celem warsztatów będzie podniesienie wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z trudnościami dnia codziennego.
 • Prowadzone będą szkolenia/warsztaty dla opiekunów osób zależnych z zakresu pielęgnacji oraz eliminacji stresu.

4. Spotkania integracyjne, wyjazdy, pikniki, powstanie Rady Seniorów i Koła Wolontariatu

 • Zorganizowane zostaną pikniki dla uczestników projektu podczas których promowany będzie zdrowy styl życia, profilaktyka zdrowotna i aktywność ruchowa.  
 • Powstanie koło wolontariatu oraz Rada Seniorów. 

 • Odbędą się wyjazdy uczestników projektu do placówek kulturalnych tj. kino, muzeum. 
 • Prowadzone będą cykliczne spotkania integracyjne. Spotkania z animatorem i lokalnymi twórcami odbywać się będą w Wiejski Domu Kultury w Studzienicach. Wspólne spędzanie czasu w gronie osób w podobnym wieku o podobnych problemach będzie receptą na samotność oraz okazją do podzielenia się z innymi swoimi pasjami, zainteresowaniami bądź umiejętnościami.

Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Studzienicach tel. 59 82 166 13.

Szczegóły w załączniku.

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS