Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Studzienicach informuje o możliwości otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Podprogram 2018

 

Osoby zainteresowane pomocą mogą zgłaszać się do GOPS Studzienice do dnia 14 stycznia 2019r. do godziny 16.00.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS