„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn.: Budowa pomostu rekreacyjnego – jako przystani kajakowej w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda” realizowanej w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”.    

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc związanych z turystyką kajakową w obrębie szlaku kajakowego górnej Wdy oraz jej dopływów. Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie szlaków turystyki kajakowej na górnej Wdzie oraz jej dopływach, które obejmie trzy grupy zadań:

a) zagospodarowanie szlaków w infrastrukturę wodną poprzez stworzenie 16 szt. obiektów publicznej infrastruktury turystycznej,
b) kompleksowe oznakowanie szlaków w znaki wodne oraz lądowe,
c) kompleksową promocję tworzonego produktu turystycznego.

Inwestycja jest zrealizowana na terenie 3 gmin: Lipusz, Kościerzyna (gmina wiejska) oraz Studzienice – liderem projektu jest gmina Lipusz.

Projekt stanowi jeden z projektów partnerskich składających się na przedsięwzięcie strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu ogółem: 3 305 090,14 zł
Kwota dofinansowania: 2 809 326,61 zł

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS