PODWÓRKO NIVEA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PÓŁCZNIE

Nivea po raz 7 organizuje konkurs pt. „Podwórko talentów Nivea”. Jury wybrało 5 lokalizacji, które miały najlepsze filmy i prezentacje o placówkach szkolnych a tym samym wygrały Podwórko Nivea. Szkoła Podstawowa im. TOW „Gryf Pomorski” w Półcznie bierze udział w tej akcji i ma szansę na nowy plac zabaw o rynkowej wartości 

250 000 PLN, które dzięki nowoczesnym sprzętom zachęci dzieci do spędzania czasu razem.

Aby zagłosować należy wejść na stronę internetową: https://podworko.nivea.pl/  i wcisnąć „Głosuj”, wybrać lokalizację, następnie zarejestrować się i oddać głos. Głosować można codziennie do 15.07.2021r. Firma Nivea ufunduje place zabaw w 15 lokalizacjach, które uzyskały największą liczbę głosów.

Prosimy o głosowanie i zachęcanie znajomych do oddawania głosów.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS