PODPISANIE UMOWY ZAWIĄZANIA KASZUBSKIEGO KLASTRA ENERGETYCZNEGO.

W piątek, 9 grudnia 2022 r. w Gołczewie Wójt Gminy Studzienice zawarł z panem Andrzejem Dołębskim – Wójtem Gminy Parchowo, panem Mirosławem Ebertowskim – Wójtem Gminy Lipusz oraz panem Manfredem Struck – Prezesem Zarządu Spółki ZIELONA ENERGIA KASZUBSKA Sp. z o.o. w organizacji umowę zawiązania Kaszubskiego Klastra Energetycznego.
Strony umowy mają na uwadze wspólne dążenie do osiągnięcia zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz zwiększenie udziału źródeł OZE i uniezależnienie się od zagranicznych dostaw paliw, chcą promować rozwój rozproszonych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), dążą do zwiększenia i racjonalizacji wykorzystania zasobów lokalnych i zwiększenia atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię. Biorąc pod uwagę pozytywne skutki działalności klastra energetycznego dla środowiska Strony powołały do działania Kaszubski Klaster Energetyczny.
 
Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS