Podpisanie umowy w sprawie przebudowy drogi gminnej

W dniu 03 czerwca 2019r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Gminą Studzienice a Skarbem  Państwa – Nadleśnictwem Lipusz w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skwierawy na dz. nr 391, 395 w Skwierawach – Etap I.

Wartość I Etapu inwestycji wynosi 150 407,29 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji – 15 grudnia 2019 roku.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS