PODPISANIE UMÓW W RAMACH PROGRAMU POLSKI ŁAD

                                                                       

W dniu dzisiejszym, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie „Poprawa jakości technicznej sieci infrastruktury drogowej na obszarze gminy Studzienice poprzez budowę i rozbudowę dróg gminnych” zostały podpisane umowy na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na 4 części:

Część nr 1: Przebudowa dróg gminnych w Kłącznie i ul. Wczasowej w Studzienicach w technologii z masy bitumicznej;

Część nr 2: Przebudowa dróg gminnych w Studzienicach ul. Zielona, Słoneczna, Wspólna w technologii z kostki betonowej;

Część nr 3: Przebudowa dróg gminnych w Studzienicach ul. Wrzosowa, Półcznie, Ugoszczy i Kłącznie w technologii z kostki betonowej;

Część nr 4: Przebudowa drogi gminnej w Studzienicach ul. Kwiatowa w technologii z kostki betonowej;

 

Wykonawcą części 1 zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „DROMOS”
Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach
, natomiast pozostałe 3 części zadania zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek z siedzibą w Przyborzycach.

Termin wykonania zadania wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS