Podpisanie umów na budowę oczyszczalni ścieków w Sominach

W dniu 2 listopada 2018 r. Wójt Gminy Studzienice Bogdan Ryś podpisał dwie umowy na „Budowę oczyszczalni ścieków w Sominach wraz z niezbędną infrastrukturą oraz siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami na terenie miejscowości Sominy „.

Zamówienie część nr 1 ” Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą” realizowane będzie przez firmę Handlowo-Usługową „Krzyś” Krzysztof Wiśniewski w kwocie 2.458.625,89 zł. Zamówienie część nr 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Sominy” realizowane będzie przez firmę EKO-INSTAL Piotr Kuczkowski w kwocie 1.843.446,15 zł.

Projekt realizowany jest przy udziale środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.999.999,00 zł.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS