Piękna Wieś Pomorska 2020

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować o organizacji 27. edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020”. Konkurs ma na celu ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu i wspólnego działania społeczności wiejskiej. Poprzez powyższe przedsięwzięcie pragniemy wpływać na poprawę estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród, których mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego. W celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańców zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie  Piękna Wieś Pomorska.

Druki karty zgłoszenia do Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020” w kategorii „Zagroda” oraz karty zgłoszenia do Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020” w kategorii „Wieś” można pobrać z załączonego Regulaminu lub w siedzibie Urzędu w pok. Nr 11.

Wypełnione karty zgłoszeń należy złożyć w Urzędzie Gminy w Studzienicach do 15.05.2020r.

 

W załączeniu regulamin konkursu.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS