Piękna Wieś Pomorska 2020 – zmiana regulaminu i przedłużenie terminu.

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę Nr 375/146/20 o zmianie uchwały w sprawie organizacji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020” w związku z rozprzestrzenieniem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”

W załączeniu przesyłam pismo Pana Józefa Sarnowskiego Wicemarszałka Województwa Pomorskiego oraz zmieniony regulamin konkursu Piękna Wieś Pomorska 2020.

Zmiany dotyczą:

  • Wydłużenia terminu etapu gminnego i powiatowego (kolejno do 30 czerwca i 31 lipca).
  • Rezygnacji z wizytacji laureatów etapu powiatowego przez Wojewódzką Komisję Konkursową,
  • Ocena dokonywana przez Wojewódzką Komisję Konkursową na podstawie przesłanych prezentacji multimedialnych.

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie.

Zapraszam Państwa do udziału w konkursie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Jednocześnie informuję, że regulamin konkursowy nie narzuca formy przeprowadzenia etapu gminnego i powiatowego.

Wypełnione karty zgłoszeń należy złożyć w Urzędzie Gminy w Studzienicach do 15.06.2020r.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS