Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 45 z dnia 09.04.2019 r.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje
do służbowego wykorzystania
ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 45
wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia
Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/1
Obszar: Województwo pomorskie
 
Ważność (cz. urz.): od godz. 22:00 dnia 09.04.2019 do godz. 08:00 dnia 11.04.2019
Przebieg: W nocy prognozuje się spadek temperatury do -5°C, -4°C, lokalnie przy gruncie do -7°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 7°C do 8°C.
 
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak.
 
 
W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Państwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.
Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS