Ostrzeżenie meteorologiczne – Przymrozki

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje
do służbowego wykorzystania zbiorczo
ostrzeżenie meteorologiczne Nr 45   wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni .

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1

Obszar: woj. pomorskie

Ważność: od godz. 21:00 dnia 30.03.2020 do godz. 09:00 dnia 31.03.2020

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna do -4°C, temperatura minimalna gruntu około -6°C.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Państwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie  pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację  Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS