Ostrzeżenie meteorologiczne nr 91.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

wydało  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 91 z dnia 30.11.2017 r.

dla województwa pomorskiego

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 91

Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/1

 Obszar województwo pomorskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 15:00 dnia 30.11.2017 do godz. 09:00 dnia 01.12.2017

 

Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami śniegu z deszczem okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 3 cm do 10 cm, lokalnie do 16 cm.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Uwagi Brak.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Państwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację  Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS