Ogłoszenie

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Studzienicach informuje właścicieli prywatnych lasów o możliwości odbierania od sołtysów sołectw: Czarna Dąbrowa, Osława-Dąbrowa, Półczno, Przewóz, Skwierawy, Sominy oraz Studzienice wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez niego działalności rolniczej , spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Przedmiotowa pomoc finansowa z budżetu państwa prowadzona jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek można również pobrać w Powiatowym Oddziale ARiMR oraz ze strony internetowej:

Informacja dla producentów rolnych.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS