Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w 2022 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego

W załączniku Zarządzenie nr 59/2022 Wójta Gminy Studzienice w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w 2022 roku zadń publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych w zakresie doposażenia świetlicy w Ugoszczy oraz robót budowlanych związanych z budową i wykończeniem budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rabacino, wpływjących na rozwój Gminy Studzienice.

 

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS