Ogłoszenie Wójta Gminy Studzienice w sprawie naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych NSPLiM w 2021 r.

WÓJT GMINY STUDZIENICE – GMINNY KOMISARZ SPISOWY

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, którzy zajmą się przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie Gminy Studzienice

Obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. rozpocznie się
1 kwietnia, a zakończy 30 września 2021 r. Dane będą zbierane według stanu na
31 marca 2021 r. Przewidziano trzy metody do wyboru: samospis internetowy, spis telefoniczny oraz bezpośredni u rachmistrza terenowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na spisowego rachmistrza terenowego musi spełniać następujące warunki:

 1. mieć skończone 18 lat,
 2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 3. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 4. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

 1. obsługa komputera i GPS,
 2. pełna sprawność fizyczna,
 3. komunikatywność i umiejętność interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
 4.  obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 5. prawo jazdy kat. B.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Wymagane dokumenty:

 1. Oferta kandydata na rachmistrza
 2. Oświadczenie o niekaralności
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie

Dokumenty do pobrania w załączniku.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie zakończone egzaminem,
 2. przez cały okres trwania spisu będzie go obowiązywać tajemnica dotycząca wszelkiego rodzaju danych osobowych i statystycznych,
 3. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które – w ramach umowy – zlecenie, otrzymuje wynagrodzenie – 6 zł od jednego wykonanego spisu.

Miejsce składania dokumentów:

Wypełniony czytelnie wniosek (ofertę kandydata) należy składać osobiście od 1 do 9 lutego 2021 r. do godz. 15.00 w biurze Urzędu Stanu Cywilnego w Studzienicach w godzinach pracy urzędu, wysłać e-PUAP-em lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice  z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Narodowy Spis Powszechny 2021 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spis.gov.pl

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS