Oferta pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym.

Gmina Studzienice poszukuje pracowników w Przedsiębiorstwie Społecznym

Oferta kierowana jest do:

 • osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;

 • osób niepełnosprawnych;

 • osób po ukończonych kursach w Centrum Integracji Społecznej lub Klubie Integracji Społecznej (6 miesięcy po ukończeniu);

Zakres czynności:

 • Konserwacja konstrukcji drewnianych i metalowych tj. placów zabaw, placów rekreacyjnych, świetlic, miejsc przeznaczonych do kąpieli, obiektów sportowych.

 • Koszenie trawy, pielęgnacja zieleni, wycinka gałęzi.

 • Malowanie i impregnowanie elementów metalowych i drewnianych.

 • Czyszczenie chodników i poboczy ulic.

 • Udrażnianie rowów i przepustów drogowych.

 • Wycinka i rąbanie drewna.

 • Utrzymanie porządku i czystości w miejscach publicznych.

 • Prace przy naprawach dróg szutrowych i budowie chodników.

Minimalny okres zatrudnienia – 12 miesięcy.

Więcej informacji na temat funkcjonowania spółdzielni, formy zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia można uzyskać pod nr tel. (059) 821 66 03 lub osobiście w Urzędzie Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9 w pokoju nr 6.

 

 
Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS