Oddziały przedszkolne,klasy I-III w szkołach podstawowych w Półcznie, Ugoszczy i Studzienicach pozostają nadal zamknięte.

Szanowni Rodzice!

Informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Półcznie, Ugoszczy i Studzienicach pozostają  nadal zamknięte.

Ponadto na podstawie przeprowadzonej diagnozy i analizy wśród rodziców uczniów, po konsultacji z dyrektorami placówek oświatowych z uwagi na brak zainteresowania zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi  z elementami dydaktycznymi w klasach I-III szkół podstawowych  informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. wyżej wymienione zajęcia nie będą realizowane  w szkołach podstawowych  na terenie gminy Studzienice. W dalszym ciągu będzie realizowane nauczanie w formie zdalnej.

Decyzja w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz   klas I-III szkół podstawowych obowiązuje do momentu wprowadzenia nowych regulacji w tym zakresie  przez  rząd.

Z życzeniami zdrowia

Bogdan Ryś

Wójt Gminy Studzienice

 

Skip to content