NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA W GMINIE STUDZIENICE

Gmina Studzienice w 2022 roku otrzymałą wsparciefinansowe w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokaslnych ośrodkóżycia społecznego, stanowiącychcentrum dostępu do kultury i wiedzy.

Przyznana Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Półcznie (szkoła podstawowa) kwota 4.000 zł zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Wkład Gminy Studzienice wynosi 1.000,00 zł, a całkowity koszt realizacji zadania to 5.000,00 zł.

Przyznana Szkole Podstawowej im. Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy (szkoła podstawowa) kwota 4.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Wkład Gminy Studzienice wynosi 1.000,00 zł, a całkowity koszt realizacji zadania to 5.000,00 zł.

Przyznana Szkole Podstawowej im. Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy (oddział przedszkolny w szkole podstawowej) kwota 2.500,00 zł ostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Wkład Gminy Studzienice wynosi 650,00 zł, a całkowity koszt realizacji zadania to 3.150,00 zł.

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS