„Marzec na obcasach”

Już po raz dziesiąty, w ramach corocznej edycji, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku organizuje wydarzenie pt. „Marzec na obcasach”, którego celem jest wspieranie aktywizacji społecznej, osobistej i zawodowej kobiet. W tym roku pragniemy skupić się na tematyce szeroko pojętych umiejętności.
Pragniemy zaprosić Państwa do włączenia się w to wydarzenie, poprzez realizację zaproponowanej inicjatywy wpisującej się  w poniższą koncepcję:

Termin wydarzenia: 01-31.03.2023

Uczestnicy wydarzenia:  pełnoletnie kobiety – mieszkanki województwa pomorskiego w tym obcokrajowcy (w ubiegłorocznej edycji wzięły udział 1652 kobiety)

Forma wydarzenia: spotkania, webinary, warsztaty oraz inne inicjatywy zgodne z obszarem działalności partnera – bezpłatny udział dla uczestniczek 

Hasło przewodnie i wizja tegorocznej edycji: Kobieta na fali możliwości”.Dróg do rozwoju umiejętności jest wiele – od odkrywania talentów, mocnych stron, pracy na przekonaniach, pracy z celami poprzez wgląd w siebie do doświadczania różnych aktywności (zawodowych, społecznych, sportowych, zainteresowań). Holistyczne podejście do kwestii rozwoju umiejętności przyczynia się do zadbania o dobrostan oraz work- life balance kobiety. 

Współorganizatorzy oraz partnerzy wydarzenia: dotychczas były to instytucje oraz podmioty świadczące usługi poradnictwa zawodowego z powiatów naszego województwa (powiatowe urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy akademickie biura karier oraz centra integracji społecznej, doradcy zawodowi/coachowie itp).

Tegoroczną edycję pragniemy poszerzyć poprzez nawiązanie współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, bibliotekami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz kobiet, nieformalnymi zgrupowaniami kobiet, takimi jak Koła Gospodyń Wiejskich, parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości, ośrodkami sportu, ośrodkami kultury, instytucjami zajmującymi się ochroną i promocją zdrowia.

Korzyści z partnerstwa:

 • informowanie o inicjatywie na profilu Facebook oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku,
 • docieranie do nowej grupy odbiorców,
 • uatrakcyjnienie oferty,
 • wymiana doświadczeń,
 • możliwość pozytywnego wyróżnienia marki na tle innych organizacji w województwie,
 • rozwój wizerunku organizacji jako prospołecznej.

Zasady współpracy: 

 • wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego opisującego szczegóły inicjatywy: datę, miejsce, zakres działania,
 • zrealizowanie w okresie 1- 31.03.2023 zgłoszonej inicjatywy, która wpisuje się w wyżej opisaną koncepcję przedsięwzięcia (rekrutacja na organizowane wydarzenie oraz jego realizacja –
  w ramach własnych zasobów partnera),
 • promowanie wydarzenia w oparciu o otrzymany od WUP w Gdańsku baner,
 • przesłanie w celach statystycznych liczby uczestniczek oraz liczby zrealizowanych działań.
Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS